GOFER
KOMPLETNY SERWIS SEPARATORÓW
Projekty
Profesjonalnie, wydajnie i terminowo
"GOFER" Sp. z o.o.

CZYSZCZENIE KANALIZACJI

Oczyszczanie ścieków jest jedną z głównych czynności firmy Gofer. Oczyszczanie rur kanalizacyjnych odbywa się całodobowo (pracujemy w trybie awaryjnym) w Małopolsce i na Śląsku. Nasz sprzęt jest przeznaczony do czyszczenia rur o średnicy do 1500 mm. Prowadzimy roboty w zakresie oczyszczania ścieków, rurociągów, sieci kanalizacyjnych, przepompowni i td. Nasi eksperci i profesjonalny sprzęt poradzą sobie z każdą blokadą. Nasze możliwości obejmują wszystkie istniejące systemy kanalizacyjne.
Lista usług czyszczenia ścieków
 • Czyszczenie kanalizacji zewnętrznej (stoczni, kolektory)
 • Czyszczenie systemów kanalizacyjnych ciśnieniowych i grawitacyjnych
 • Czyszczenie odpływu, drenażu, burzy, spustu rur
 • Czyszczenie studni kanalizacyjnych
 • Czyszczenie rur przemysłowych i technologicznych

ROK 2010 | PROJEKT
Kompletna obsługa parków zbiornikowych

Demontaż, montaż urządzeń technologicznych na zbiornikach
Czyszczenie zbiorników z odpadów produktów naftowych
Degazacja zbiorników
Usługi w zakresie utylizacji niebezpiecznych odpadów
Kompletne ekspertyzy zbiorników
Naprawa zbiorników
Hydrauliczne testowanie zbiorników
Tankowaniezbiorników
Certyfikacja zbiorników

Nasz cel
Dlaczego to robimy?
Każdy zbiornik magazynujący ropę naftową i produkty ropopochodne okresowo gromadzi w sobie osad powstający na wewnętrznej powierzchni zbiornika.

Szlam olejowy obniża jakość paliwa: zanieczyszcza filtry, powoduje zużycie i uszkodzenia silnika.

Naszym celem jest zapewnienie przechowywania wysokiej jakości paliwa zgodnie z wszystkimi wymogami prawnymi.
Jak to robimy
PEWNY I NIEZAWODNY SPOSÓB NA LEGALNĄ EKSPLOATACJĘ ZBIORNIKÓW
Uzyskaj odpowiedź
Uzyskaj fachową poradę od specjalistów
Wykonanie
Uzgodnienie realizacji
Jak to robimy
ZASADY GOFER
NASZE NAGRODY
Najważniejsze dla nas jest uznanie klienta. Współpracujemy z wieloma najbardziej udanymi i potężnymi firmami. Należą do nich Metinvest, PJSC Połtavski GOK, PJSC "Północny GOK", PJSC "Centralny GOK", PJSC "Ingulets GOK", PJSC "Krywyj Rig Iron Ore", PJSC "Południowy GOK" i inne. Od 1998 roku nienaganna praca naszego zespołu uzyskuje najwyższe oceny.

GOFER
MODERNIZACJA SYSTEMU OSPRZĘTOWANIA LOKOMOTYW
Ściągnij prezentację
EFEKTYWNOŚĆ
Dlaczego niepotrzebnie wydajesz pieniądze?
Każdy z dzisiejszych dużych przedsiębiorstw przeszedł długą drogę. Na tej ścieżce gromadzą się nie tylko sukcesy, ale także przestarzałe, nieefektywne rozwiązania i procesy technologiczne. Analizujemy i proponujemy nowe, oparte na podstawach naukowych podejścia. Jednym z takich wydarzeń była modernizacja systemu wyposażenia do lokomotyw zawodowych.
Istniejący system wyposażenia lokomotyw jest przyczyną bezpośredniej utraty pieniędzy

TECHNICZNA WADA ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM KOLEJOWYM
Proces technologiczny pracy Urzędu Transportu Kolejowego został opracowany dawno temu, biorąc pod uwagę minimalne koszty paliwa, to jest nieefektywne w dzisiejszej sytuacji gospodarczej.
 • Podczas rozwoju procesu technologicznego głównym celem było zwiększenie wydobycia, nie zwracając uwagę na koszty.
 • Zdalne rozmieszczenie stacjonarnych elementów wyposażenia i przestarzała technika wykonania osprzętowania powoduje znaczne straty czasu technologicznego użytecznej pracy lokomotyw.
 • Istniejący układ zasilania paliwem procesu technologicznego znacznie zwiększa możliwość strat w szczególnie dużych ilościach.
Proponowany system urządzenia lokomotyw - podstawa oszczędności pieniędzy


"GOFER" Sp. z o.o.

MOBILNY PUNKT UZBROJENIA

Mobilne lokomotywy wyposażone są w kontenery paliwa, oleju, wody i piasku, które poruszają się po torach kolejowych z możliwością jednoczesnego tankowania 4 lokomotyw w ciągu 40 minut.
 • Przeprowadzanie uzbrojenia odbywa się w każdym możliwym momencie: na żądanie lub w momencie zmiany.
 • Przyczynia się do zwiększenia zdolności wydobywczej o 20%, minimalizując utratę żywotności lokomotyw.
 • Zmniejsza się strata paliwa i postój.
Oczekiwany efekt ekonomiczny jest trzy razy większy niż planowany
Maksymalny okres zwrotu z projektu wynosi 2 lata. Biorąc pod uwagę spodziewany efekt, okres spłaty zostanie skrócony do 7 miesięcy.

GOFER
AEROFOTOGRAFIA PRZEMYSŁOWA
Pobierz prezentację
AEROFOTOGRAFIA
NAGRYWANIE SZCZEGÓŁOWE
Do 3cm na piksel
Certyfikacja obiektów | monitoring wizyjny | kartografia i ocena pomocy
Widok z lotu ptaka na 39 hektarów (model z ograniczoną funkcją) dostępny w chmurze przy łączu o rozdzielczości 5,5 cm / piksel

Made on
Tilda